Wednesday, September 10, 2008

Aplikasi Rukun Iman Pada Kehidupan sehari-hari


1. Iman Kepada Allah
Prinsipnya Segala tindak-tanduk kita harus sesuai dengan sifat-sifat Allah
Misalnya Arrahman, penyayang, Arrahim pengasih dstrsnya.
Ketika kita kehilangan sesuatu di dunia kita harus bersandar pada Allah semata.
2. Iman kepada Malaikat
Prinsip ini menjadikan kita sebagai orang yang taat,komitmentkepada kebaikan dan gemar beribadah, sesuai apa yang malaikat kerjakan.
3. Iman kepada Rasul Allah
Prinsip Iman kepada rasul ini membuat kita bisa menjadi pemimpin diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam menyebarkan kebaikan dan memeberantas kemungkaran.
4. Iman kepada Alqur'an dan kitab Allah
Prinsip ini membuat kita harus selalu belajar dan menyempurnakan segala sesuatu.
5. Iman kepada hari kiamat
Prinsip ini bisa menjadikan orang yang visioner dan selalu siaputk menghadapi segala kemungkinan dimasa yang akan datang.
6. Iman kepada Qada dan qodar
Prinsip iman kepada qada dan qadar harus menjadikan kita sebagai orang yang terorganisasi dengan baik.

No comments: